31 ilde 3 gün sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip koronavirüsle uğraş kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı …

0 0

Yeni tip koronavirüsle uğraş kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak vilayet sonlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) farz gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Birebir saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis halinde de satış yapabilecek.

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar gizli olacak.

Kısıtlamanın olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş tarafları ile bu iş bölgelerinin yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıyeten tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş noktaları (Bu iş noktalarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek) açık olacak.

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 ve 3 Mayıs günleri tatlı satış hedefli iş bölgeleri yalnızca evlere/adrese servis formunda satış yapabilecek.

Ramazan ayı hasebiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1-3 Mayıs günleri yalnızca hanelere paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran stili iş konumları, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş mahalleri, kamu ve şahsi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, mecburî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve vilayet hudutları içinden geçen kentler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu unsur kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura sistemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Doğal gaz, elektrik, petrol kesiminde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu alanın il/ilçe Hıfzıssıhha Konseyi tarafından müsaade verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen gereçleri ile bu gereçlerin üretimi için muhtaçlık duyulacak ham hususların üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürebilecek.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yanları, besin, aklık ve ilaç üzere dallara ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında/maden ortamında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu unsur kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye sahası içinde ise müsaade verilir, gayrı bir bölgeden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların öbür bir konuma gitmelerine müsaade verilmeyecek. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden alanları ile sınırlıdır) çalışmalarına devam edebilecek.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen vade içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş noktaları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla), sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü sebze-meyve halleri, zirai emelli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, kısıtlama müddetinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre ve gibisi ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler faaliyetini sürdürecek.

İstisna kapsamında olan şahıslar

Açık olacak iş yanı, işletme ve kurumlarda başkan, vazifeli yahut çalışanlar, kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dahil), acil davet merkezleri, Vefa Çevre Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet meydanlar, cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye hizmetlileri ve benzeri) ile 1. kademe yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde hizmetli olanlar, eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. çevre koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve gibisi kesimlerde faaliyet yürüten iş yanlarının yüksek noktalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış bölgelerinin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ve 1 Mayıs Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların hanelere servis hizmetinde hizmetli olanlar, farz sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye ve gibisi toplu bölgelerde kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar, iş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş mekanlarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş bölgesi doktoru ve benzeri), veteriner tabipler, ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları, iş noktalarının saklı olduğu saatlerde/günlerde daima olarak iş noktalarını bekleyenler, belediyelerin toplu taşıma, arilik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere cuma günü ve hafta sonu çalışacak işçi, tedarik zincirinin aksamaması gayesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 3 Mayıs Pazar günü saat 18.00’den sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, materyal ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında hizmetli olanlar (bu husus kapsamında hiçbir halde mal, gereç ve eser satışı yapılamaz), madencilik, inşaat ve başka büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar istisna kapsamında olacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların konutlarında kalması esas olacak.

Ekmek dağıtım planı yapılacak

Seyahat müsaade dokümanları sokağa çıkma kısıtlaması müddetince tasdikli kabul edilecek.

Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu tertibinin tesisi hedefiyle vazifeli olan kamu hizmetlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacak.

Ekmek dağıtımının tertipli olması gayesiyle vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşacak encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş konumlarının sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım nahiyesi için vazife yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu formda yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Toplumsal Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Kararlara uymayanlar hakkında süreç

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri ise gazete dağıtımı, yalnızca gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci unsuru yeterince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin durumuna nazaran kanunun ilgili unsurları mucibince süreç yapılacak, konusu hata oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Mayıs saat 00.00’da sona erecek.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.