• YARIM ALTIN
  1.458,00
  % -0,40
 • AMERIKAN DOLARI
  8,1550
  % 0,27
 • € EURO
  9,7089
  % -0,14
 • £ POUND
  11,2284
  % 0,02
 • ¥ YUAN
  1,2454
  % 0,29
 • РУБ RUBLE
  0,1056
  % -0,32
 • BITCOIN/TL
  490268,745
  % 1,04
 • BIST 100
  1.393,24
  % -1,65
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GIBISI VARLIKLAR
2.12, 14 601.524.000 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 392.644.603 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
2.12, 14 -209.261 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Öbür Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
2.12, 14 209.088.658 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA ILIŞKIN FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.637.549.470 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 309.739.504 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Maksatlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 172.857.281 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ilişkin Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.154.952.685 1.066.486.231
Şirket Payı
0 0
Finansal Varlıklar Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 66.783.172 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.626.808 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 29.156.364 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 4.804.844 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 23.568 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Iştiraklerden Alacaklar
12.2 3.735.960 4.092.542
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Işçiden Alacaklar
13.849 5.906
Vesair Bağlı Taraflardan Alacaklar
45 1.031.467 3.114.021
Alakalı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GAYRI ALACAKLAR
12.1 547.102 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Nema Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Öteki Çeşitli Alacaklar
226.305 208.364
Sair Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar
245.503 245.503
Kuşkulu Öbür Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA ILIŞKIN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.20 47.028.480 37.723.002
Ertelenmiş Üretim Masrafları
2.20 31.312.514 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Getiri ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
4.837.345 0
Gelecek Aylara Ilişkin Sair Masraflar
10.878.621 4.100.568
ÖBÜR CARİ VARLIKLAR
47.1 4.012.462 825.114
Gelecek Aylar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.363.001 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.439.597 635.488
Çalışana Verilen Avanslar
209.864 189.626
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Vesair Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Gayrı Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR YEKUNU
2.362.249.530 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 23.697.379.133 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 189.203.303 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 23.508.175.830 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Iştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
0 0
Sair Alakalı Taraflardan Alacaklar
0 0
Alakalı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAŞKA ALACAKLAR
12.1 16.365 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Nema Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 16.365 16.250
Gayri Çeşitli Alacaklar
0 0
Öbür Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar
0 0
Kuşkulu Sair Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Anapara Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Paydaşlıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Iştirakler Kapital Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüsler Anapara Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ilişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Gayrı Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 55.189.622 56.291.314
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller Kıymet Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Tasarruf Maksatlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 11.922.800 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.791.153 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Öbür Maddi Varlıklar, Hususî Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 28.935.796 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 38.315.449 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -47.497.311 -43.651.534
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 64.062.053 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda Ilişkin Masraflar
0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0
Gayri Maddi Olmayan Varlıklar
8 108.205.755 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -62.054.392 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 17.910.690 14.745.065
GELECEK YILLARA ILIŞKIN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
546.981 694.749
Ertelenmiş Üretim Masrafları
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ilişkin Sair Masraflar
546.981 694.749
VESAIR CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 36.003.782 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 36.003.782 17.198.584
Öbür Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Gayri Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Sair Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR YEKUNU
23.856.065.948 23.433.377.216
YEKUN VARLIKLAR
26.218.315.478 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.488.043 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 12.815.836 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.327.793 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Nemaları
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Nemaları
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Gayri Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Başka Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 263.915.989 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 42.325.221 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 221.432.434 235.633.352
Gayrı Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.334 158.334
Gayrı Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 72.003.369 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 60.404.567 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Iştiraklere Borçlar
12.2 367.984 367.984
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Işçiye Borçlar
19 7.727.099 406.278
Gayri Bağlantılı Taraflara Borçlar
19, 45 3.503.719 5.137.133
GAYRI BORÇLAR
4,19, 47.1 11.966.768 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 4.301 3.921
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Gayri Çeşitli Borçlar
47.1 11.962.467 12.664.133
Vesair Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
172.924.673 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
17.15 87.180.869 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 24.218.455 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
17.15 61.525.349 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Gayrı Teknik Karşılıklar – Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE GIBISI ÖTEKI YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 43.996.287 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
24.678.505 12.642.227
Ödenecek Çevre Güvenlik Kesintileri
4.184.295 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Sair Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Sair Vergi ve Gibisi Yükümlülükler
0 0
Periyot Karı Vergi ve Vesair Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 15.822.458 68.001.414
Periyot Karının Peşin Ödenen Vergi ve Gayri Yükümlülükleri (-)
35 -688.971 -58.046.598
Gayri Vergi ve Gibisi Yükümlülük Karşılıkları
0 0
GAYRI RİSKLERE AIT KARŞILIKLAR
23.2 23.220.433 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Içtimaî Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Masrafları Karşılığı
23.2 23.220.433 22.559.966
GELECEK AYLARA ILIŞKIN GELİRLER VE SARFIYAT TAHAKKUKLARI
2.20, 19 11.470.922 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 3.276.698 2.722.115
Sarfiyat Tahahkkukları
19 8.192.169 732.620
Gelecek Aylara Ilişkin Gayri Gelirler
19 2.055 2.055
VESAIR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 6.610.936 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Gayri Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 6.610.936 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER YEKUNU
612.597.420 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.650.707 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 41.315.197 44.600.014
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -15.664.490 -17.147.985
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Vesair Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Sair Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 23.507.582.924 23.120.140.926
Öbür Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Öbür Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Iştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek Idareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Çalışana Borçlar
0 0
Vesair Bağlantılı Taraflara Borçlar
0 0
VESAIR BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Masraflarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Gayrı Çeşitli Borçlar
0 0
Vesair Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.708.944.609 1.465.283.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 1.670.732.055 1.430.127.406
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Gayri Teknik Karşılıklar – Net
2.20, 17.15 38.212.554 35.155.741
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.671.704 10.328.481
Ödenecek Öteki Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Vesair Yükümlülükler
0 0
Öbür Borç ve Masraf Karşılıkları
10.671.704 10.328.481
ÖTEKI RİSKLERE AIT KARŞILIKLAR
22 15.908.081 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 15.908.081 15.971.826
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA ILIŞKIN GELİRLER VE SARFIYAT TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Sarfiyat Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ilişkin Sair Gelirler
0 0
GAYRI UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Öbür Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER YEKUNU
25.268.758.025 24.639.176.409
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ ANAPARA
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Kapital
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Kapital (-)
0 0
Kapital Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Anamal Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Anamal
0 0
ANAPARA YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Pay Senedi İhraç Primleri
0 0
Behre Senedi İptal Karları
0 0
Varlığa Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Vesair Kapital Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
113.108.979 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Fevkalâde Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Şahsi Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -60.921.246 -294.093
Vesair Kar Yedekleri
15.2 -10.835.108 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DEVIR KARI/ZARARI
43.013.959 209.137.255
Periyot Net Karı
43.013.959 209.137.255
Devir Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Husus Olmayan Devir Karı
0 0
AZINLIK HISSELERI
0 0
ÖZSERMAYE YEKUNU
336.960.033 514.257.706
YEKUN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
26.218.315.478 25.696.171.767

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK KISIM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
19.009.314 18.236.870
Kazanılmış Primler (Reasürör Behresi Düşülmüş Olarak)
19.009.314 18.236.870
Yazılan Primler (Reasürör Behresi Düşülmüş Olarak)
24 19.136.620 24.479.796
Brüt Yazılan Primler (+)
24 21.220.445 25.769.191
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.083.825 -1.289.395
SGK’ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -127.306 -6.242.926
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -702.805 -7.134.607
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hakkı (+)
47.4 575.499 891.681
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Hakkı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hakkı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Üleşi (+)
0 0
Teknik Olmayan Kısımdan Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Öteki Teknik Gelirler (Reasürör Hakkı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Sair Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Gayrı Teknik Gelirlerde Reasürör Behresi (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK SARFIYAT (-)
-17.460.387 -17.278.846
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Behresi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-784.939 -1.287.578
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hakkı Düşülmüş Olarak)
-1.310.845 -1.904.130
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.392.079 -2.214.830
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Üleşi (+)
81.234 310.700
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Behresi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 525.906 616.552
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
495.003 705.388
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Üleşi (+)
30.903 -88.836
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Hakkı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Behresi (+)
0 0
Sair Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Üleşi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-189.203 -232.044
Faaliyet Masrafları (-)
31 -16.486.104 -15.759.161
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Behresi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Behresi (+)
0 0
Gayrı Teknik Sarfiyatlar (-)
-141 -63
Brüt Gayrı Teknik Sarfiyatlar (-)
-141 -63
Brüt Vesair Teknik Masraflarda Reasürör Hakkı (+)
0 0
TEKNİK KISIM ISTIKRARI – HAYAT DIŞI
1.548.927 958.024
HAYAT TEKNİK GELİR
433.275.180 200.914.785
Kazanılmış Primler (Reasürör Behresi Düşülmüş Olarak)
306.016.798 134.608.814
Yazılan Primler (Reasürör Behresi Düşülmüş Olarak)
24 303.715.510 146.292.405
Brüt Yazılan Primler (+)
24 306.720.951 151.656.883
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -3.005.441 -5.364.478
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 2.301.288 -11.683.591
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 2.140.320 -13.041.937
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hakkı (+)
47.4 160.968 1.358.346
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Üleşi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
112.653.938 56.129.213
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar