• YARIM ALTIN
  1.603,00
  % -0,12
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  318103,433
  % -3,52
 • BIST 100
  1.349,11
  % -0,18
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

KKB, salgının tarım ve gıdaya etkisini mercek altına aldı

KKB, salgının tarım ve gıdaya etkisini mercek altına aldı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’deki çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 2014 yılında hizmete sunduğu Tarım Kredileri Kıymetlendirme Sistemi’ni (TARDES) Türkiye’deki finansal kuruluşlardan tarım kredisi almak isteyen çiftçilerin kredi değerlendirmesini süratli, pratik ve yanlışsız bir formda yapmalarını sağlayan yenilikçi bir sistem olarak hayata geçirdi.

Tarım dalını daha âlâ tahlil edebilmek ve bölümün muhtaçlıkları anlayabilmek ismine KKB tarafından her yıl nizamlı olarak tarım saha araştırması raporu hazırlanmaktadır. Bununla birlikte tarım kolunun dinamikleri her 3 ayda bir yayınlanan tarım dal raporu ile yakından takip edilirken, tarıma tesir edebilecek yeni mevzular kapsamında hususî olarak araştırma yapılmaktadır. Covid-19 salgını tarım bölümünü de tesiri altına alan bu hususî durumlardan biridir.

KKB yayınladığı “Koronavirüsün Tarım ve Besin Koluna Etkileri” başlıklı raporda, 2020 Nisan ayından itibaren koronavirüs salgının Türkiye ve yerküre tarım ve azık bölümünde yol açtığı kıymetli gelişmeleri bir araya getirdi. Rapor, KKB ve Frankfurt School of Finance & Management’in bilirkişileri tarafından hazırlandı.

Salgından en çok Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa etkilendi

Raporda salgının en çok etkilediği memleketler arasında Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa konum alıyor. Yerkürenin en önde gelen ziraî üretim, ihracat ve ithalat devletleri olması sebebiyle de salgının tarım ve besin bölümüne tesirlerinin global boyutta olacağı ve tüm memleketleri etkileyeceği öngörülüyor. Türkiye, salgının gecikmeli başladığı ve sürecin bu memleketlere nazaran daha âlâ yönetilmesi sebebiyle de değerli bir tarım devleti olarak raporda öne çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’nin tarım ve azık kolundaki gelişmeler hem Türk halkı hem de yerküre toplulukları açısından büyük değer taşıyor. Birçok devlet salgına karşılık olarak tarım ve azık bölümleri için farklı risk azaltıcı ve armoni tedbirleri alıyor. Alınan tedbirler gruplandığında, tarım ve besin dağıtım zincirinin sürekliliği, tarım paha zincirinin finansal açıdan sürdürülebilirliği, tarım personelliği, lokal gıdayı özendirme, tarımda dijitalleşme ve data paylaşımı başlıklarının öne çıktığı gözlemleniyor.

Türkiye’de tahıl ve baklagil üretimini artırıcı önlemler alınması gerekiyor

Konut dışı azık tüketiminin neredeyse sona ermesi ve global besin ticaretinin kesintiye uğraması nedeniyle, salgının birinci aşamada global azık talebini azalttığı gözlemleniyor. Gelgelelim memleketlerin karşı zıdda kaldığı yaz mevsimi öncesinde zayıflayan eser stokları, lojistik ve taşıma sorunları, insan hareketlerindeki kısıtlamalar üzere nedenlerle iç piyasalarda “gıda paniği” yaşanıyor.

Salgının başlangıcında işlenmiş ve dayanıklı besin hususlarına olan ölçüsüz talep şimdilik azık işletmelerinin stok yapısını bozduğu lakin bu durumun kısa vadede yeni bir istikrar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu ortamda iki sevindirici gelişme dikkat çekiyor; global olumlu hava koşullarına bağlı olarak yeterli ölçüde rekolte beklentileri ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak düşen global besin fiyatları. Salgın devrinde tüm yerkürede olduğu üzere Türkiye’de de mahsusen buğday, mısır ve pirinç ve fasulye, mercimek, nohut stokları kıymet arz ediyor. Bu eserlerin birçoklarında arz açığı bulunduğundan bu süreçte tahıl ve baklagil üretimini artırıcı önlemler de alınması gerekiyor.

Raporun dikkat cazip bir sair sonucu ise salgın devrinde zerzevat ve endüstriyel bitkilerde arzı değerli olan eserlerin patates, kuru soğan ve ayçiçeği olacağı öngörülüyor. Türkiye’nin uzun yıllardır arz açığı bulunan ayçiçeği çok ziyade sulama istemeyen ve Türkiye iklimine çok münâsib bir eser olduğundan üretimin daha ziyade özendirilmesi gerekiyor. Soğanda ise birinci sefer 2019’da arz açığı olduğu da gözlemleniyor.

Sözleşmeli üretime talep artacak

Salgın öncesindeki devirde Türkiye’de sözleşmeli üretimin hakkettiği yana gelememesinin nedeni çiftçi ve endüstrici arasındaki itimadın ve entegrasyonunun zayıf olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Yeni periyotta bu paydaşların birbirlerini daha çokça dinlemeleri, planlı ve sözleşmeli üretime yönelmeleri, salgın üzere buhran devirlerinde duruma kişisel iş birliği yapmaları öneriliyor. Salgın periyodu ve sonrasında sözleşmeli üretime ve aktif üretici örgütlerine olan muhtaçlık ve talebin de artacağı belirtiliyor. Çiftçilerin tarım, iklim, bankacılık ve kamu hizmetleri hususlarında dijital malumat servislerine ve teknolojilere yönlendirilmesinin daha çok gündeme gelmesi beklenirken bu durumun hem temas riskini daha da azaltması hem de çiftçinin iş verimliliğini artırması bekleniyor.

Hijyen kurallarına uyanlar ayakta kalacak

Yeni devirde azıkların ambalajlama, depolama, taşıma aşamalarında eserlerin temas ve hijyen kurallarına iyi olarak tüketicilere sunulması bekleniyor. Eserini direkt perakende olarak satan çiftçiler, aile besin işletmeleri ve azık esnafları bu durumu dikkate almadıkları takdirde büyük işletmelere karşı yarışma avantajlarını yitirebilecekleri düşünülüyor.
Tarım bedel zincirinde eserler hasat edildikten sonra çiftçiler alıcılar ve toplayıcılarla muhatap oluyor. Çiftçilerin bu işletmelerle ve çalışanlarıyla fizikî temasının, yükleme ve boşaltma aşamalarındaki teması da azaltması gerekiyor. Koronavirüs salgını ile birlikte lisanslı depolara olan ilginin de artırması bekleniyor. Lisanslı depolar, eserleri müsait fiziki koşullarda, rastgele bir kontaminasyona ve rutubete maruz kalmadan saklayabiliyor. Ayrıyeten depoların birçoklarında eser kabulü, yükleme ve boşaltma süreçleri temassız olarak gerçekleşiyor.

KKB, çiftçilerin alacakları için akıllıca denetim araçlarını kullanmalarını öneriyor

Tüm finansal kuruluşların teknolojik açıdan salgına ahenk sağladığı ve müşterilerine uzaktan en âlâ hizmeti vermeye çalıştığı bir ortamda sunulacak tüm hizmetlerin tarım bölümünün finansal okuryazarlığını ve iş verimliliğini artıracağı da öngörülüyor. Bankacılık ve finans kolu salgından etkilenen işletmelere elinden gelen desteği sunmaya devam ederken tarım kredilerinin birçoğunun vadesi hasattan sonra dolduğundan tıpkı desteğin o periyotta de sunulması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.

Arz ve talep dengesizliğinin oluşabileceği bu türlü bir periyotta çiftçilerin eser bedeli alacaklarını sıkıntısız bir biçimde öğrenim etmesi ziraî üretimin sürekliliği açısından da ehemmiyet kazanıyor. Bu nedenle KKB alacaklarda evraksız satışların yapılmaması ve çiftçinin alacaklarını Findeks aracılığıyla sunulan Karekodlu Çek Raporu, Çek Raporu, Risk Raporu eserleri üzerinden inançla takip edebileceklerini belirtiyor.

KKB tarım saha araştırmaları ile bölüme değerli ekler sağlıyor

KKB, 2019 yılında tarım kesimi ismine değerli bir saha çalışmasına da imza attı. 2019 yılı üretim serisi itibarıyla etkin olarak ziraî üretim yapan 980 çiftçi ile birebir anket yoluyla gerçekleştirdiği “2019 Türkiye Ziraî Görünüm Saha Araştırması” sonuçlarına nazaran, Türk çiftçisinin ortalama tarım tecrübesi 23 yıl çıkarken çiftçilerin en çok yetiştirdiği tarla bitkisi buğday, zerzevat bitkisi domates ve meyve bitkisi karpuz oldu.

Hayvancılık yapan işletmelerin %66’sı süt ineği yetiştirirken TARSİM tarım sigortası kullanan çiftçiler ise %24 olarak ölçüldü. Ankete nazaran Türkiye’deki çiftçilerin gelişmiş memleketlere nazaran daha genç bir çiftçi kesitine sahip olduğu, Avrupa Birliği’nde ortalama çiftçi yaşı 51 iken, Amerika’da 58 olduğu gözlemdendi. Hayvancılıkta profesyonelleşmiş işletme sayısı her geçen gün artarken 2001’de %2,4 olan “sadece hayvancılık” yapan işletme nispeti, 2019 yılında %13,6 olarak ölçüldü. Sonuçlarda Türkiye tarımında hatun istihdamının behresi %44 çıkarken bu rakam tarım dışı dallarda %30 olurken bayanların tarımda daha çok istihdam edildiği sonucu ortaya çıkıyor.

Görüşülen çiftçilerin %44’ü yalnızca tarım yapıyor ve aile üyeleri dahil olmak üzere sair bir gelir getirici faaliyette de bulunmuyor. Çiftçilerin %24’ü birebir devranda esnaflık tüccarlık yapıyor, %18’i maaşlı bir işte çalışıyor ve geri kalan %18’i ise emekli maaşı alıyor. Bunların dışında tarla/ev/dükkân kirası elde eden, taşımacılık yapan, makine/traktör kiralayan çiftçiler de bulunuyor.