KKB, salgınının tarım ve gıdaya etkisini mercek altına aldı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’deki çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 2014 yılında hizmete sunduğu Tarım Kredileri …

0 0

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’deki çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 2014 yılında hizmete sunduğu Tarım Kredileri Kıymetlendirme Sistemi’ni (TARDES) Türkiye’deki finansal kuruluşlardan tarım kredisi almak isteyen çiftçilerin kredi değerlendirmesini süratli, pratik ve gerçek bir formda yapmalarını sağlayan yenilikçi bir sistem olarak hayata geçirdi.

Tarım kesimini daha âlâ tahlil edebilmek ve dalın muhtaçlıkları anlayabilmek ismine KKB tarafından her yıl nizamlı olarak tarım saha araştırması raporu hazırlanmaktadır. Bununla birlikte tarım kesiminin dinamikleri her 3 ayda bir yayınlanan tarım kesim raporu ile yakından takip edilirken, tarıma tesir edebilecek yeni hususlar kapsamında hususî olarak araştırma yapılmaktadır. Covid-19 salgını tarım kesimini de tesiri altına alan bu şahsi durumlardan biridir.

KKB yayınladığı “Koronavirüsün Tarım ve Besin Koluna Etkileri” başlıklı raporda, 2020 Nisan ayından itibaren koronavirüs salgının Türkiye ve yerküre tarım ve besin kolunda yol açtığı değerli gelişmeleri bir araya getirdi. Rapor, KKB ve Frankfurt School of Finance & Management’in bilirkişileri tarafından hazırlandı.

Salgından en çok Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa etkilendi

Raporda salgının en çok etkilediği devletler arasında Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa konum alıyor. Yerkürenin en önde gelen ziraî üretim, ihracat ve ithalat memleketleri olması sebebiyle de salgının tarım ve azık bölümüne tesirlerinin global boyutta olacağı ve tüm devletleri etkileyeceği öngörülüyor. Türkiye, salgının gecikmeli başladığı ve sürecin bu devletlere nazaran daha yeterli yönetilmesi sebebiyle de kıymetli bir tarım memleketi olarak raporda öne çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’nin tarım ve besin kesimindeki gelişmeler hem Türk halkı hem de yerküre toplulukları açısından büyük değer taşıyor. Birçok memleket salgına karşılık olarak tarım ve besin kesimleri için farklı risk azaltıcı ve armoni tedbirleri alıyor. Alınan tedbirler gruplandığında, tarım ve azık dağıtım zincirinin sürekliliği, tarım kıymet zincirinin finansal açıdan sürdürülebilirliği, tarım personelliği, mahallî gıdayı özendirme, tarımda dijitalleşme ve done paylaşımı başlıklarının öne çıktığı gözlemleniyor.

Türkiye’de tahıl ve baklagil üretimini artırıcı önlemler alınması gerekiyor

Konut dışı besin tüketiminin neredeyse sona ermesi ve global besin ticaretinin kesintiye uğraması nedeniyle, salgının birinci aşamada global besin talebini azalttığı gözlemleniyor. Ama memleketlerin karşı zıdda kaldığı yaz mevsimi öncesinde zayıflayan eser stokları, lojistik ve taşıma sorunları, insan hareketlerindeki kısıtlamalar üzere nedenlerle iç piyasalarda “gıda paniği” yaşanıyor.

Salgının başlangıcında işlenmiş ve dayanıklı azık hususlarına olan şiddetli talep şimdilik azık işletmelerinin stok yapısını bozduğu lakin bu durumun kısa vadede yeni bir istikrar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu ortamda iki sevindirici gelişme dikkat çekiyor; global olumlu hava koşullarına bağlı olarak uygun ölçüde rekolte beklentileri ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak düşen global azık fiyatları. Salgın periyodunda tüm yerkürede olduğu üzere Türkiye’de de münhasıran buğday, mısır ve pirinç ve fasulye, mercimek, nohut stokları değer arz ediyor. Bu eserlerin birçoklarında arz açığı bulunduğundan bu süreçte tahıl ve baklagil üretimini artırıcı önlemler de alınması gerekiyor.

Raporun dikkat cazip bir başka sonucu ise salgın devrinde zerzevat ve endüstriyel bitkilerde arzı değerli olan eserlerin patates, kuru soğan ve ayçiçeği olacağı öngörülüyor. Türkiye’nin uzun yıllardır arz açığı bulunan ayçiçeği çok ziyade sulama istemeyen ve Türkiye iklimine çok iyi bir eser olduğundan üretimin daha ziyade özendirilmesi gerekiyor. Soğanda ise birinci kere 2019’da arz açığı olduğu da gözlemleniyor.

Sözleşmeli üretime talep artacak

Salgın öncesindeki devirde Türkiye’de sözleşmeli üretimin hakkettiği noktaya gelememesinin nedeni çiftçi ve endüstrici arasındaki itimadın ve entegrasyonunun zayıf olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Yeni devirde bu paydaşların birbirlerini daha çokça dinlemeleri, planlı ve sözleşmeli üretime yönelmeleri, salgın üzere buhran periyotlarında duruma kişisel iş birliği yapmaları öneriliyor. Salgın devri ve sonrasında sözleşmeli üretime ve aktif üretici örgütlerine olan muhtaçlık ve talebin de artacağı belirtiliyor. Çiftçilerin tarım, iklim, bankacılık ve kamu hizmetleri bahislerinde dijital haber servislerine ve teknolojilere yönlendirilmesinin daha çok gündeme gelmesi beklenirken bu durumun hem temas riskini daha da azaltması hem de çiftçinin iş verimliliğini artırması bekleniyor.

Hijyen kurallarına uyanlar ayakta kalacak

Yeni devirde besinlerin ambalajlama, depolama, taşıma aşamalarında eserlerin temas ve hijyen kurallarına elverişli olarak tüketicilere sunulması bekleniyor. Eserini direkt perakende olarak satan çiftçiler, aile besin işletmeleri ve besin esnafları bu durumu dikkate almadıkları takdirde büyük işletmelere karşı yarışma avantajlarını yitirebilecekleri düşünülüyor.
Tarım bedel zincirinde eserler hasat edildikten sonra çiftçiler alıcılar ve toplayıcılarla muhatap oluyor. Çiftçilerin bu işletmelerle ve çalışanlarıyla fizikî temasının, yükleme ve boşaltma aşamalarındaki teması da azaltması gerekiyor. Koronavirüs salgını ile birlikte lisanslı depolara olan ilginin de artırması bekleniyor. Lisanslı depolar, eserleri münasip fiziki koşullarda, rastgele bir kontaminasyona ve rutubete maruz kalmadan saklayabiliyor. Ayrıyeten depoların birçoklarında eser kabulü, yükleme ve boşaltma süreçleri temassız olarak gerçekleşiyor.

KKB, çiftçilerin alacakları için yanlışsız denetim araçlarını kullanmalarını öneriyor

Tüm finansal kuruluşların teknolojik açıdan salgına entegrasyon sağladığı ve müşterilerine uzaktan en düzgün hizmeti vermeye çalıştığı bir ortamda sunulacak tüm hizmetlerin tarım bölümünün finansal okuryazarlığını ve iş verimliliğini artıracağı da öngörülüyor. Bankacılık ve finans bölümü salgından etkilenen işletmelere elinden gelen desteği sunmaya devam ederken tarım kredilerinin birçoğunun vadesi hasattan sonra dolduğundan birebir desteğin o devirde de sunulması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.

Arz ve talep dengesizliğinin oluşabileceği bu türlü bir devirde çiftçilerin eser bedeli alacaklarını problemsiz bir biçimde öğrenim etmesi ziraî üretimin sürekliliği açısından da ehemmiyet kazanıyor. Bu nedenle KKB alacaklarda evraksız satışların yapılmaması ve çiftçinin alacaklarını Findeks aracılığıyla sunulan Karekodlu Çek Raporu, Çek Raporu, Risk Raporu eserleri üzerinden itimatla takip edebileceklerini belirtiyor.

KKB tarım saha araştırmaları ile kola kıymetli ekler sağlıyor

KKB, 2019 yılında tarım dalı ismine değerli bir saha çalışmasına da imza attı. 2019 yılı üretim dönemi itibarıyla etkin olarak ziraî üretim yapan 980 çiftçi ile birebir anket yoluyla gerçekleştirdiği “2019 Türkiye Ziraî Görünüm Saha Araştırması” sonuçlarına nazaran, Türk çiftçisinin ortalama tarım tecrübesi 23 yıl çıkarken çiftçilerin en çok yetiştirdiği tarla bitkisi buğday, zerzevat bitkisi domates ve meyve bitkisi karpuz oldu.

Hayvancılık yapan işletmelerin %66’sı süt ineği yetiştirirken TARSİM tarım sigortası kullanan çiftçiler ise %24 olarak ölçüldü. Ankete nazaran Türkiye’deki çiftçilerin gelişmiş devletlere nazaran daha genç bir çiftçi kesitine sahip olduğu, Avrupa Birliği’nde ortalama çiftçi yaşı 51 iken, Amerika’da 58 olduğu gözlemdendi. Hayvancılıkta profesyonelleşmiş işletme sayısı her geçen gün artarken 2001’de %2,4 olan “sadece hayvancılık” yapan işletme orantısı, 2019 yılında %13,6 olarak ölçüldü. Sonuçlarda Türkiye tarımında hatun istihdamının hissesi %44 çıkarken bu rakam tarım dışı kesimlerde %30 olurken bayanların tarımda daha çok istihdam edildiği sonucu ortaya çıkıyor.

Görüşülen çiftçilerin %44’ü yalnızca tarım yapıyor ve aile üyeleri dahil olmak üzere öteki bir gelir getirici faaliyette de bulunmuyor. Çiftçilerin %24’ü birebir devirde esnaflık tüccarlık yapıyor, %18’i maaşlı bir işte çalışıyor ve geri kalan %18’i ise emekli maaşı alıyor. Bunların dışında tarla/ev/dükkân kirası elde eden, taşımacılık yapan, makine/traktör kiralayan çiftçiler de bulunuyor.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.