• YARIM ALTIN
  1.609,00
  % 0,06
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  336291,686
  % -1,77
 • BIST 100
  1.391,64
  % 2,27
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

KORDSA TEKNİK DOKUMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Kar yahut Zarar Tablosu

KAR YAHUT ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.198.970.140 1.265.140.511
Satışların Maliyeti
11 -983.726.458 -1.008.255.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.243.682 256.885.231
BRÜT KAR (ZARAR)
215.243.682 256.885.231
Umum Idare Sarfiyatları
12 -69.734.142 -50.891.717
Pazarlama Sarfiyatları
12 -52.755.574 -50.156.854
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
12 -4.715.680 -1.565.120
Esas Faaliyetlerden Öteki Gelirler
13 39.210.688 45.238.587
Esas Faaliyetlerden Sair Sarfiyatlar
13 -11.516.563 -18.610.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.732.411 180.899.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.109.970 1.265.594
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
14 -103.814 -168.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.738.567 181.996.384
Finansman Gelirleri
15 20.890.656 2.516.141
Finansman Sarfiyatları
15 -70.315.252 -44.352.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.313.971 140.159.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.495.015 -29.383.662
Devir Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.443.795 -22.826.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 948.780 -6.557.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVIR KARI (ZARARI)
61.818.956 110.775.954
DURDURULAN FAALİYETLER PERIYOT KARI (ZARARI)
-22.827 -21.736
PERIYOT KARI (ZARARI)
61.796.129 110.754.218
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Haklar
2.834.748 17.722.078
Ana Iştirak Hisseleri
58.961.381 93.032.140
Behre Başına Yarar

Behre Başına Kar

Hak Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hak Başına Kar (Zarar)

bin adet behre senedi TL 3,03000000 4,78000000
Durdurulan Faaliyetlerden Behre Başına Kar (Zarar)

bin adet behre senedi TL 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.442.682 224.618.940
Periyot Karı (Zararı)
61.796.129 110.754.218
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
61.818.956 110.775.954
Durdurulan Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-22.827 -21.736
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.385.486 160.762.336
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
12 65.095.322 43.362.371
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
178.916 561.636
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
930.391 0
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -751.475 561.636
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.998.608 -607.076
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.998.608 -607.076
Gayri Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Getiri (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
29.417.022 13.579.631
Nema Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -926.740 -1.159.974
Getiri Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
15 36.564.267 21.779.615
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
4.450.910 1.477.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.671.415 -8.517.775
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.168.244 71.021.364
Gerçeğe Makul Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.111.775 3.411.425
Yatırım Hedefli Gayrimenkullerin Gerçeğe Mütenasip Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Tutarlı Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.111.775 3.411.425
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
5.495.015 29.383.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.416 49.323
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-79.416 49.323
İşletme Varlığında Gerçekleşen Değişimler
-109.589.573 -45.010.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.367.509 -169.486.760
Faaliyetlerle İlgili Vesair Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.155.922 -10.538.049
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.630.529 -42.614.069
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-31.234.818 -14.276.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.612.452 134.935.570
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.039.737 -1.449.821
Faaliyetler ile İlgili Gayri Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.171.139 31.431.189
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Bağıtlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.971.431 -5.089.310
İşletme Varlığında Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.426.198 32.077.533
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.337.511 23.195.392
Faaliyetlerle İlgili Gayri Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.088.687 8.882.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.592.042 226.506.411
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-794.607 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.508.888 -10.323.895
Durdurulan Faaliyetlere Ait Net Nakit Akışları
-845.865 8.436.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.289.376 -54.247.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.903 72.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.225.019 -54.320.075
Alınan Nema
926.740 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-408.228.303 49.655.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
602.620.310 321.046.264
Kredilerden Nakit Girişleri
602.620.310 321.046.264
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-909.166.078 -124.906.305
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-909.166.078 -124.906.305
Faktoring Süreçlerinden Nakit Çıkışları
0
Kira Bağıtlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.710.027 -3.027.945
Ödenen Temettüler
-48.632.269 -68.085.177
Ödenen Nema
-49.340.239 -75.371.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESIRINDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.074.997 220.027.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
13.953.031 -746.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-320.121.966 219.280.904
DEVIR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
729.636.576 130.801.662
PERIYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
409.514.610 350.082.566

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
409.514.610 729.636.576
Finansal Yatırımlar
83 76
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
83 76
Ticari Alacaklar
1.004.141.064 969.210.914
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
17 85.162.663 77.461.866
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
918.978.401 891.749.048
Öbür Alacaklar
5 41.413.136 25.785.710
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
41.413.136 25.785.710
Türev Araçlar
38.847.356 8.146.818
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
38.847.356 8.146.818
Stoklar
6 1.336.982.830 1.231.050.823
Peşin Ödenmiş Masraflar
65.033.066 41.551.462
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
65.033.066 41.551.462
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 4.312.390
Gayrı Dönen Varlıklar
48.372.821 58.207.881
Bağlı Olmayan Taraflardan Gayrı Dönen Varlıklar
48.372.821 58.207.881
ARA YEKUN
2.944.304.966 3.067.902.650
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.557.740 7.347.731
YEKUN DÖNEN VARLIKLAR
2.952.862.706 3.075.250.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
572.327 585.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
572.327 585.981
Gayri Alacaklar
5 36.901.867 41.441.509
Alakalı Olmayan Taraflardan Gayri Alacaklar
36.901.867 41.441.509
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
9 151.564.507 138.171.192
Maddi Duran Varlıklar
7 2.258.040.223 2.174.297.121
Tasarruf Hakkı Varlıkları
8 92.236.001 83.802.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.562.062.770 1.531.484.773
Şerefiye
815.780.897 798.034.611
Vesair Maddi Olmayan Duran Varlıklar
746.281.873 733.450.162
Peşin Ödenmiş Masraflar
16.409.809 9.051.777
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16.409.809 9.051.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 63.074.175 44.284.637
Vesair Duran Varlıklar
76.765.817 72.254.616
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
76.765.817 72.254.616
YEKUN DURAN VARLIKLAR
4.257.627.496 4.095.373.952
YEKUN VARLIKLAR
7.210.490.202 7.170.624.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.540.837.419 1.708.934.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 125.737.676 96.925.852
Ticari Borçlar
675.398.974 620.387.291
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
17 20.156.293 12.103.105
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
655.242.681 608.284.186
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
6.521.905 10.539.421
Gayrı Borçlar
5 31.961.167 42.283.219
Bağlı Olmayan Taraflara Gayri Borçlar
31.961.167 42.283.219
Türev Araçlar
23.742.525 14.828.992
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
23.742.525 14.828.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Akitlerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.612.485 9.641.055
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.612.485 9.641.055
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
16 3.796.542 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.573.208 48.940.287
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
50.573.208 48.940.287
Gayrı Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.126.893 53.708.642
Alakalı Olmayan Taraflara Sair Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.126.893 53.708.642
ARA YEKUN
2.548.308.794 2.606.189.083
Satış Gayeli Sınıflandırılan Varlık Kümelerine Ait Yükümlülükler
3.480.753 3.116.609
YEKUN KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.551.789.547 2.609.305.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.327.674.503 1.308.249.398
Gayri Borçlar
5 12.642.122 14.244.118
Alakalı Olmayan Taraflara Gayri Borçlar
12.642.122 14.244.118
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.173.391 92.604.113
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
86.687.681 86.116.601
Sair Uzun Vadeli Karşılıklar
6.485.710 6.487.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 322.615.195 292.981.127
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.447.888 33.681.278
Alakalı Olmayan Taraflara Gayrı Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.447.888 33.681.278
YEKUN UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.793.553.099 1.741.760.034
YEKUN YÜKÜMLÜLÜKLER
4.345.342.646 4.351.065.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar
2.247.280.651 2.246.916.091
Ödenmiş Anamal
194.529.076 194.529.076
Haklara Ait Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Denetim Gücü Olmayan Haklara Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-28.085.915 -25.260.958
Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.119.595 36.119.595
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
36.119.595 36.119.595
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-3.907.502 -3.907.502
Gayrı Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
734.878.011 742.017.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
745.629.372 742.290.484
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
-10.751.361 -272.878
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-10.481.210 -2.727
Öbür Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.385 122.445.409
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.016.959.262 775.257.436
Net Devir Karı yahut Zararı
58.961.381 339.755.071
Denetim Gücü Olmayan Haklar
617.866.905 572.642.516
YEKUN ÖZKAYNAKLAR
2.865.147.556 2.819.558.607
YEKUN KAYNAKLAR
7.210.490.202 7.170.624.333

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Haklar
Ödenmiş Varlık Hisse İhraç Primleri / İskontoları Denetim Gücü Olmayan Haklara Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sair Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Gayrı Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gayri Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Öbür Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Aktarımlar
51.336.299 241.121.409 -292.457.708
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.449 2.796.092 88.306.500 -705.055 -705.055 93.032.140 93.032.140 183.006.228 56.735.344 239.741.572
Kar Behreleri
-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -68.085.177
Periyot Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -3.305.178 42.823.189 664.410.845 -1.160.032 -1.160.032 -270.151 121.090.962 776.611.883 93.032.140 869.644.023 1.949.815.590 560.754.773 2.510.570.363
Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Aktarımlar
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
3.338.888 -10.478.483 -10.478.483 58.961.381 58.961.381 51.821.786 45.224.389 97.046.175
Kar Hakları
-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -48.632.269
Gayri Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.824.957 -2.824.957 -2.824.957
Devir Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -28.085.915 -3.907.502 40.027.097 745.629.372 -10.481.210 -10.481.210 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 58.961.381 1.075.920.643 2.247.280.651 617.866.905 2.865.147.556

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

DEVIR KARI (ZARARI)
61.796.129 110.754.218
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0 2.372.643
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
0 -542.883
Vesair Kar yahut Zarar Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Gayri Kapsamlı Gelir Ögeleri
16 0 2.796.092
Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılmayacak Vesair Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 119.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 119.434
Kar yahut Zarar Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
35.250.046 126.614.711
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.728.532 127.319.766
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Vesair Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.591.314 -881.319
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-10.591.314 -881.319
Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılacak Gayri Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
16 112.828 176.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 112.828 176.264
VESAIR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.250.046 128.987.354
YEKUN KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.046.175 239.741.572
Yekun Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Haklar
45.224.389 56.735.344
Ana Iştirak Behreleri
51.821.786 183.006.228

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842449

BIST