Market, bakkal, manav ve kasaplar 23.00’e kadar açık

İçişleri Bakanlığı,15 vilayette 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ait valiliklere …

0 0

İçişleri Bakanlığı,15 vilayette 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ait valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye nazaran, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta ise market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler gizli olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş alanları ile bu iş yanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş alanları açık olacak

Genelgeye nazaran sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, munfasıl ana ve pederler duruşma kararını ibraz etmeleri koşuluyla evlatlarını görebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge şu formda:

“15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere yekun 15 ilimiz hudutları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak maksadıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de saklı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) mecburî gereksinimlerinin karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak kuralıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Tıpkı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis formunda de satış yapabilecek..

b) 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yanları ile bu iş alanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş alanları açık olacak. (Bu iş konumlarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.).

16.05.2020 Cumartesi,17.05.2020 Pazar günleri ile 18.05.2020 Pazartesi, 19.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yanları yalnızca eve/adrese servis biçiminde satış yapabilecek.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020 Cumartesi, 17.05.2020 Pazar, 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri, yalnızca konutlara paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran stili işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş bölgeleri,

d) Kamu ve hususî sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, had kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve bölge hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu husus kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura tekniği ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol bölümünde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu noktanın İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyeti tarafından müsaade verilmesi kaidesi ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu materyallerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama tarafları,

l) Besin, aklık ve ilaç üzere dallara ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden ortamında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu husus kapsamında inşaat ve konaklama birebir şantiye ortamı içinde ise müsaade verilir, farklı bir konumdan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların sair bir noktaya gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma ortamı yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sonludur.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen vade içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata mevzu; mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş konumları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai maksatlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama vadesinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek muhtaçlığa nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BIREYLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında konum alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, vazifeli yahut çalışanlar,

b) Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında hizmetli olanlar (Özel güvenlik hizmetlileri dahil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet meydanlar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile 1. aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

e) Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat meskenleri vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. dallarda faaliyet yürüten iş noktalarının yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere zarurî olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin malumat süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Öbeği Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yanlarının konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ve 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav ve kasapların hanelere servis hizmetinde hizmetli olanlar,

m) Mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu alanlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar,

o) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş taraflarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yanı tabibi vb.),

ö) Veteriner tabipler,

p) Ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler,

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

s) İşyerlerinin örtük olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak işçi.”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.