Rapor: İlk çeyrek sonuçları yılın geri kalanı için gösterge değil

Birinci iki ayın kuvvetli performansı 1Ç20 sonuçlarını destekledi. 2020’nin birinci iki ayına kuvvetli bir başlangıç yapan şirketler Mart …

0 0

Birinci iki ayın kuvvetli performansı 1Ç20 sonuçlarını destekledi. 2020’nin birinci iki ayına kuvvetli bir başlangıç yapan şirketler Mart ortası itibarıyla virüs salgınının yol açtığı aksilikleri hissetmeye başladılar. Getiriye hassas otomotiv, beyaz eşya ve konut üzere bölümlerde 4Ç19’da başlayan toparlanma tesirli olurken, bankalar tarafında da Şubat sonuna kadar getiri eğiliminin marjları desteklediği ve etkin kalitesinin öngörülenden daha güçlü seyrettiği görüldü.

Önümüzdeki devrin sonuçları daha zayıf olabilir. Covid-19 salgınının alışık olunmadık tesirleri sıradanlaşmanın ne devir başlayacağı ve hangi boyutlarda olabileceği konusunda varsayım yapmayı şirketler açısından da imkansız hale getiriyor. Lakin bankalar yükle yılın birinci çeyreğinin kârlılık performansı açısından muhtemelen yılın en kuvvetli periyodu olacağını vurguluyorlar. Birinci çeyrek büyümesinin akabinde ihracat, iç talep ve turizm aktivitesindeki toparlanmanın hengam alacağı göz önünde tutulursa bankacılık dışı şirketler için de durum farklı olmayabilir. Kâr varsayımlarımız 1Ç20 kârlarının yıllık bazda bankalarda %28 artacağını ve banka dışı şirketlerde %85 azalacağını ortaya koyuyor. Banka dışı şirketlerdeki kâr düşüşü büyük ölçüde global fiyat ve talep koşulları nedeniyle demir/çelik, petrol ve petrokimya bölümlerinden ve salgının birinci tesirleri nedeniyle havayolu kesiminden kaynaklanıyor.

BIST’te 1Ç20 bilanço devri 22 Nisan’da başlıyor. Bilanço periyodu TAV’ın sonuçlarını bugün açıklamasıyla başlayacak. Bu şirketi sonuçlarını Cuma günü (24 Nisan) açıklayacak olan Türk Traktör takip edecek. Gelecek haftaki bilanço açıklamaları ise 28 Nisan’da Akbank ile başlayıp 29 Nisan’da Garanti Bankası ve Tofaş Oto ve 30 Nisan’da Yapı Kredi Bankası ile devam edecek. Enerjisa ve Tekfen Holding sonuçlarını 5 Mayıs’ta açıklarken, Anadolu Efes 6 Mayıs’ta açıklayacak. Banka dışı şirketlerde bilanço açıklama devrinin sonu salgının yol açtığı problemler nedeniyle solo finansallar için 1 Haziran’a ve konsolide finansallar için 9 Haziran’a ertelendi. Bankalarda da solo ve konsolide tablolar için son açıklama tarihi 15 Mayıs ve 15 Haziran olarak belirlendi.

Araştırma kapsamımızdaki şirketlerin 1Ç20 kârları yekununun evvelki yıla nazaran %23 gerileyerek 7,8 milyar TL olmasını bekliyoruz.

Bankacılık Kesimi

1Ç20 sonuçları salgının tesirlerini çok az yansıttı. Araştırma kapsamındaki bankalar için öngördüğümüz 1Q20 kârları evvelki çeyreğe nazaran %17 yıllık bazda ise %28 artışa karşılık geliyor. Evvelki çeyreğe nazaran düşük net kâr kimi nedeniyle %300’ün üzerinde artış beklediğimiz Yapı Kredi’yi yüksek karşılık masrafına karşın %51 artışla kâr artış beklentisiyle Garanti ve gerileyen fonlama maliyeti ve bilanço büyümesi sayesine %27 kâr artış beklentisiyle Vakıfbank takip ediyor. Yıllık bazdaki artışta düşük baz tesiriyle Halkbank ve Vakıfbank öne çıkıyor.

Net getiri marjında sonlu artış sürdü. TCMB siyaset getirisinde periyot içi 225 baz puan indirime karşın mevduat getirileri Şubat ortasına kadar gelgelelim 50-60 baz puan ve kredi getirileri 100-150 baz puan geriledi. Mart sonrası ise kredi ve mevduat getirilerinde kademeli artış görüldü. Lakin bankaların net nema marjı repo ve swap getirisindeki düşüş ile desteklenmeye devam etti. Başkaca TÜFE endeksli tahvil getirisi de arttı. Banka bazında baktığımızda ise net getiri marjı açısından en kuvvetli artışın kamu bankalarında ve Garanti Bankası’nda olduğunu iddia ediyoruz.

Dertli kredilerde yatay seyre karşın karşılıklar yüksek kalacak. Bankalar birinci iki ayda takibe dönüşen kredilerin evvelki devrin yarısında kaldığını ve tahsilatların ise iki katına çıktığını vurguladı. Mart ayında ise global salgın hasebiyle borç ödemeleri ertelendi ve takibe intikal koşulları zorlaştırıldı. Böylelikle problemli kredi hacmi periyot içerisinde 4 milyar TL’ye yaklaştığını iddia ettiğimiz silinmelerden dahil edildiğinde (kamudan birinci kez olmak üzere Vakıfbank’ta dahil olmak üzere) 152,3 milyar TL’de yatay kaldı. Dertli kredi nispeti %5,3’ten %4,9’a geldi. Bununla birlikte artan karşılık ayırma orantıları ve öngörülemeyen riskler için sağlanacak ihtiyari karşılıklarla yekun karşılık fiyatının evvelki çeyreğe nazaran %12,5 artacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, kredi risk maliyetinin de 280bps seviyesinde evvelki çeyreğe yakın seyretmesini öngörüyoruz.

Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası’nda kuvvetli kredi büyümesi öngörüyoruz. BDDK olgularına nazaran 1Ç20’de mevduat bankalarının TL kredi ve mevduat hacmi sırasıyla yaklaşık 148 milyar ve 95 milyar TL artarken her iki tarafta da bu büyümelerin 2/3’ü kamu mevduat bankalarından kaynaklandı. Döviz tarafında ise krediler %3 seviyesinde gerilerken, mevduatlar yatay seyretti. TL ticari kredilerdeki artış 105 milyar TL’ye yaklaşırken bunun da ¾’ünü kamu bankaları gerçekleştirdi. Hususî bankalar ise gereksinim kredilerinde daha etkin büyüdüler. Bankaların swap fonlamasında ise TL bazında yatay bir seyir gözlendi ve repo fonlaması bir ölçü arttı. Bu olgular ışığında Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası’nda TL kredi artışının %11-17 aralığında kuvvetli olduğunu, başka bankaların ise %3-6 aralığında büyüme sağladıklarını kestirim ediyoruz. TL mevduat artışında da Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’nın çift haneye yakın büyüme suratlarına ulaşacaklarını iddia ediyoruz. Buna karşılık İş Bankası’nın evvelki çeyreklerdeki süratli büyümenin akabinde 1Q202’de bölümün gerisinde bir TL mevduat artışı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bankacılık dışı şirketlerle ilgili öne çıkanlar

Banka dışı şirketlerde net kar seviyesinde çift haneli daralma bekliyoruz. Araştırma kapsamımızdaki bankacılık dışı şirketlerin cirosunun yıllık %3 büyüme ve çeyreklik %13 daralma ile yekun 124 milyar TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bankacılık dışı şirketlerin faaliyet karı (FAVÖK) yekununun geçen yıl birebir periyoduna nazaran %19 ve çeyreklik bazda %19 daralma varsayım ediyoruz. Yekun FAVÖK marjının geçen yıla ve bir evvelki çeyreğe nazaran 300bp inmesini öngörüyoruz. Zayıf faaliyet performansın üzerine de artan kur farkı masrafları beklentileri ile net karın yıllık %85 ve
çeyreklik %93 daralma ile 699mn TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bim, Coca Cola Içecek, Logo Yazılım, Soda Sanayi, Turkcell, Türk Traktör ve Vestel Beyaz Eşya net kârında geçen yıla nazaran önemli düzgünleşme bekliyoruz.

Bim’in operasyonel performansı korona virüs salgını sonrasında kıymetli ölçüde güzelleşti.

Coca Cola İçecek’in operasyonel karındaki düşük bazda kaynaklı güzelleşme ve vergi masraflarındaki beklenen olağanlaşma sayesinde yıllık bazda net karında değerli bir artış yaşamasını bekliyoruz.

Devreye girecek olan yeni e-doküman tatbikleri ile artan satışlar ve yükseleln finansal gelirlerle Log Yazılım’ın net karı güçlü büyüme göstermesini bekliyoruz.

Soda Sanayi’nin güçlü faaliyet karı artışı ve TL’nin bedel kaybetmesi sonrası oluşan kur farkı gelirlerinin desteği ile net karının geçtiğimiz yılın epeyce üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Turkcell’in hem faaliyet karı büyümesi hem de düşen finansal masrafların desteği ile geçen yılın birebir devrine nazaran net karını (tek seferlik gelirler hariç) ikiye katlamasını bekliyoruz.

Geçen yıl birebir periyoda baz tesiri ile 1Ç20’de yaşanan yurtiçi talepteki büyüme ile Türk Traktör’ün net karında güçlü büyüme öngörüyoruz.

Vestel Beyaz Eşya’nın operasyonel performansı yurtiçinde uygunlaşan beyaz eşya satışları ve TL’nin zayıf seyrinden ihracat gelirleri artış gösterdi. Marjlar ise düşen hammadde fiyatlarından olumlu etkilendi.

Öteki yandan, Havacılık Sektörü’nün Covid-19 kaynaklı zayıf operasyonel performanslarının net karlarına da olumsuz yansımasını bekliyoruz. Anadolu Efes`in düşen satış hacimleri ve kur farkı zararları nedeniyle zayıf bir 1Ç20 sunacağını öngörüyoruz. Demir Çelik Kesiminde satış fiyatların zayıf kalması ile karlılığın daralmasını bekliyoruz. Tekfen Holding’in geçtiğimiz yılın tıpkı devrinde yazdığı alacak geliri ve inşaat segmentinin daha düşük eği, 1Ç20 için yüksek baz oluşturuyor ve bunun net karda yıllık bazda gözle görülür bir daralmaya yol açacağını düşünüyoruz. Migros’un net zararı TL’nin Avro önünde zayıf seyrinden ötürü yazdığı kur farkı masrafından ötürü arttı. Trakya Cam’ın yurt içi ve yurt dışında zayıflayan talebin yarattığı operasyonel verimsizlik nedeniyle bir evvelki yıla nazaran karlılığında düşüş yaşayacağın hesaplıyoruz. Tüpraş’ın stok zararı ve kur farkı masrafları nedeniyle 2,4milyar TL civarında net zarar açıklamasını
bekliyoruz.

YASAL IKAZ

Burada mahal alan yatırım haber, icmal ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy idare şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı mukavelesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada nokta alan tahlil ve tavsiyeler, tefsir ve tavsiyede bulunanların şahsî görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize makul olmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada nokta alan haberlere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize makul sonuçlar doğurmayabilir.

Ak Yatırım

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.