• YARIM ALTIN
  2.564,00
  % 0,54
 • AMERIKAN DOLARI
  13,4726
  % 0,71
 • € EURO
  15,2894
  % 0,84
 • £ POUND
  18,2713
  % 0,23
 • ¥ YUAN
  2,1239
  % 0,69
 • РУБ RUBLE
  0,1739
  % -0,25
 • BITCOIN/TL
  470673,162
  % -4,63
 • BIST 100
  %
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

Şirketlerin yüzde 74’ü yıl sonu hedeflerini revize edecek

Şirketlerin yüzde 74’ü yıl sonu hedeflerini revize edecek

Firmaların değişen iş gücünün sıhhat, varlık ve kariyer ortamlarındaki muhtaçlıklarını yönetmeleri için tahliller sunan ve danışmanlık veren Mercer ile Türkiye İnsan Idaresi Derneği (PERYÖN), tüm yerküreyi tesiri altına alan koronavirüs salgınının iş hayatına tesirini inceledi. Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmaya nazaran; şirketlerin yüzde 59’u COVID-19 süreci tamamlandıktan sonra da uzaktan ve esnek çalışma modeli pratiğine devam edeceklerini belirtiyor. Şirketler, bu yeni çalışma usulüne adapte olmak için hem altyapısal aksiyonlarını hızlandırdı, hem de çalışanlarının adaptasyonu için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Şirketlerin yüzde 72’si uzaktan çalışmaya adaptasyonu hızlandırmak gayesiyle dijital tahliller ve tasarrufları konusunda çalışanlarının gelişimlerine ek sağladıklarını söz ediyor.

‘Koronavirüs Salgınının İş Hayatına Tesiri Anketi’, 103’ü küresel ve 64’ü lokal olmak üzere 167 şirketin iştirakiyle gerçekleştirildi. Şirketler bu süreçte, acil durum aksiyon planı / buhran idare planının kıymeti, iş sürekliliği planının değeri, dijitalleşmenin değeri ile uzaktan ve esnek çalışmanın uygulanabilirliği ve dinamik idaresi bahislerinde dersler çıkardığını belirtiyor. Salgın sonrası iş yerküresinin dinamiklerinin bambaşka olacağı düşünülürken, şirketlerin yüzde 41,3’ünün çalışanlarını bu periyoda hazırlamak için bir planı var; yüzde 58,7’sinin ise bir planı bulunmuyor. Satış ve gayri ekipler için dijitalleşmeyi destekleyecek ve uzaktan çalışmaya hazır hale gelecek sistemlerin kurgulanması, meskenden çalışmayla ilgili tüm çalışan ve başkanların eğitimi, eğitim ve iş akışlarının online hale getirilmesi, proaktif bunalım idaresine öncelik verme ve iş sürekliliğini sağlamak hedefiyle yedekleme süreçlerinin uygunlaştırılması şirketlerin planlarında konum alması gereken kriterler olarak ön plana çıkıyor. Şirketlerin yüzde 74,3’ü iş gayelerinde ve çalışanların yıl sonu performans gayelerinde revize yapmayı düşünürken, yüzde 25,7’sinin bu türlü bir planı bulunmuyor.

Salgında çalışanı motive etmek güç oldu

Anketin sonuçlarına nazaran; şirketlerin yüzde 44,9’u salgın öncesinde uzaktan çalışma modeli pratiğine sahip olduklarını belirtiyor. Yüzde 55,1’i ise bu türlü bir pratik kullanmadıklarını söylüyor. Salgınla birlikte merkez ofiste uzaktan çalışma modeline geçen şirketin orantısı yüzde 94,6. Saha çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerin orantısı yüzde 35,9 iken, bürolarda bu modeli uygulayan şirketlerin orantısı yüzde 22,8. Şirketlerin yüzde 4,2’si ise bu modeli uygulamadıklarını belirtiyor.

Anketin sonuçlarına nazaran; uzaktan çalışma sürecine geçişin getirdiği en büyük zorluklar arasında yüzde 40.7 ile çalışan motivasyonu birinci sırada konum alıyor. Çalışan performans idare süreci, muhabere, teknolojik altyapı eksikliği ve konutta evlatlarla çalışma öne çıkan zorluklar olarak sıralanıyor. Şirketlerin yüzde 60’ı çalışanlarının zihinsel sıhhatini desteklemek maksadıyla aksiyon aldıklarını belirtirken, yüzde 29’u oluşabilecek çalışan verimlilik kayıplarına yönelik aksiyonlar aldıklarını söz ediyor. Verimlilik kaybını azaltmak için alınan tedbirler arasında yöneticilerin, başkanların ve ekip önderlerinin çalışanlarla daha sıkı bir muhabere halinde olması, tertipli içtimalarla iş planı takibinin yapılması ve haneden çalışma metotlarına yönelik bildirimler öne çıkıyor. Ofiste, alanda yahut üretim aşamalarında çalışanlar için ise, bağımsız kıyafet, ek ikram ve yemekhane etkinliklerinin yanı sıra ekip motivasyon seanslarının düzenlenmesi nokta alıyor.

Süreç devam ederse işten çıkarma düşünenlerin nispeti yüzde 16,2

Süreç ilerledikçe şirketlerin, alma gereksinimi duydukları aksiyonlar da süratle değişiyor. Sürecin birinci haftalarında şirketler çalışanlarının bu süreçten en az etkilenmesi için gereken aksiyonları önceliklendirirken, sürecin 4’üncü haftasına gelindiğinde daha çok maliyet odaklı aksiyonların gündeme geliyor. Nisan ayında gerçekleştirilen anket sonuçlarına bakıldığında, şirketlerin yüzde 47’si zahir çalışan öbekleri için idari müsaade kullandırmayı düşünürken, yıllık olurların kullandırılmasını zarurî tutan şirketlerin orantısı ise yüzde 45. Şirketlerin yüzde 82,6’sı eksi müsaade bakiyesi tatbikine sahipken, belirlenen maksimum eksi müsaade bakiyesi ortalama 14 gün. Kısa çalışma ödeneğine başvurmayı düşünen şirketlerin nispeti yüzde 46,7. Sürecin uzaması halinde işten çıkarma yapacağını belirten şirketlerin nispeti ise yüzde 16,2.

Şirketlerin yüzde 9’u 2020 fiyat artışlarını durdurdu

Türkiye’de ve yerküre umumunda şirketlerin büyük bir çoğunluğu fiyat gözden geçirmelerini Ocak ve Mart periyodunda gerçekleştiriyorlar. Fiyat artışlarını şimdi gerçekleştirmeyen şirketlerin orantısı yüzde 24. Bu şirketlerin yüzde 37.5’u (yani tüm şirketlerin yüzde 9’u) fiyat artışlarını ertelediğini yahut durdurduğunu belirtiyor.

Bu süreçle birlikte şirketlerin dijital dönüşümleri hızlanırken, fiyatlandırma trendlerinde de değişim öngörülüyor. Yeni iş yapma biçimleri ve yeni alışkanlıklar, beraberinde yeni kritik muvaffakiyet faktörleri, performans kriterleri, ölçme ve kıymetlendirme araçlarını getiriyor. Şirketler çalışanlarına çalışma saatlerinde ve yanlarında esneklik sağlarken performanslarını iş sonuçlarıyla ölçüyor.

‘Koronavirüs Salgınının İş Hayatına Tesiri Anketi’ne nazaran, şirketlerin yüzde 39,5’u birtakım yan hakların ödemesini ve pratiğini durdurmayı düşünüyor. Bunların başında ulaşım (% 24), servis (% 19,8 ve yemek (% 15,6) geliyor. Şirketlerin yüzde 41,9 ‘u salgına yakalanan çalışanının tedavi sürecinde finansal yardım yapmayı düşünüyor. Yüzde 58,1’i ise bu türlü bir yardım öngörmüyor. Çalışanın 1. aşama yakınının salgına yakalanması durumunda tedavi sürecinde finansal yardım düşünen şirketlerin orantısı ise yüzde 22,2.

Sürecin akabinde şirketlerin çalışma koşullarında ve işleyişlerinde değişiklikler olmasının olası olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Çalışanlarla ilgili alınacak tüm kararlarda, iktisatla empati arasında bir istikrar kurulması kıymetli. Şu anda tüm yerküreyi tesiri altına alan salgının beraberinde getirdiği sorular, telaşlar ve belirsizlikler de düşünüldüğünde bu istikrar daha da değer kazanıyor. Şirketlerin geleceğe hazırlanmalarını ve geleceğe yatırım yapmalarını sağlayan bir finansal modele ve kültürel zihniyete sahip olmaları gerekiyor. Emel ve önceliklerin bu biçimde yine kıymetlendirilmesi, firma umumunda, lakin bilhassa insan kaynakları için hayati kıymet taşıyor. Son periyotlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan elde edilen bulgular, insan kaynakları dönüşümünün sürdürülebilir bir firma yapısı yaratmanın kilit bir bileşeni olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

İş yerküresinin pandemiye hazırlıksız yakalandığını lakin kısa devranda süratle aksiyon aldığını anlatan PERYÖN – Türkiye İnsan Idaresi Derneği Yöneticisi Berna Öztınaz’a nazaran süreç öncesinde kurumların gündeminde olan fakat tam gelişmemiş uzaktan çalışma kasları, süreç içinde nispeten güçlendi. Öztınaz, “İş hayatı açısından çok da öngörülemeyen bir devrin içinden geçiyoruz. Kurumların yakın geçmişte taslak olarak hazırladığı tüm bunalım planları neredeyse gerçeğe dönüştü. İş – ömür istikrarı, uzaktan çalışma modelleri ve motivasyon mevzuları büyük kıymet kazandı. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, çalışma modellerini süratle online sistemlere adapte eden yapıların yaşadıkları en büyük zorluk: Çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak. Bu nedenle; internet erişimi, mobil cihaz temini, finansal kredi velev öğlen yemeği desteği üzere alışık olmadığımız pek çok yeni yan hakkın tatbike konulduğunu görüyoruz. Bu pratikler ile her ne kadar dijital bir modele geçiş yapsak da insan kavramının kıymetinin gitgide artığının da bir göstergesi. PERYÖN olarak merkeze kişisi koyan tüm kurumların süreci muvaffakiyet ile atlatacağını öngörüyoruz” dedi.