Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 vilayette uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ait vilayetlere …

0 0

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 vilayette uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ait vilayetlere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak bölge hudutları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, “Şehir giriş/çıkış tedbirleri” Genelgesi kapsamında daha evvel seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar örtük olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş bölgeleri ile bu iş konumlarının yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş konumları (Bu iş mekanlarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş mekanları yalnızca eve/adrese servis biçiminde satış yapabilecek.

 Evlere paket servis halinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran stili işyerleri faaliyet gösterecek

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri yalnızca hanelere paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran şekli işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri hanelere servis biçiminde hizmet sunmak üzere yalnızca çiçek satan iş konumları, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş noktaları, kamu ve şahsi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım haneleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve bölge hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu husus kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura sistemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Doğalgaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu bölgenin il/ilçe Hıfzıssıhha Heyeti tarafından müsaade verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen gereçleri ile bu materyallerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürebilecek.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama tarafları, besin, arilik ve ilaç üzere dallara ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında/maden meydanında bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu husus kapsamında inşaat ve konaklama birebir şantiye yeri içinde ise müsaade verilir, öbür bir konumdan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların sair bir alana gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden alanları ile sınırlıdır) çalışmalarına devam edebilecek.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen vade içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş noktaları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla), zirai gayeli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, kısıtlama vadesinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre ve gibisi ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler faaliyetini sürdürecek.

İstisna kapsamında olan şahıslar

Açık olacak iş bölgesi, işletme ve kurumlarda başkan, hizmetli yahut çalışanlar, kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında hizmetli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dahil), acil davet merkezleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife ortamlar, cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri ve benzeri) ile bir numara radde yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar, eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve gibisi kesimlerde faaliyet yürüten iş mahallerinin yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere zarurî olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Başkaca bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar, kısıtlama mühletince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış bölgelerinin hanelere servis hizmetinde hizmetli olanlar, mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye ve gibisi toplu taraflarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar, iş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş alanlarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş konumu tabibi ve benzeri), veteriner tabipler, ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları, iş mahallerinin örtülü olduğu saatlerde/günlerde daima olarak iş taraflarını bekleyenler, belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak işçi, tedarik zincirinin aksamaması hedefiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs Pazar günü saat 18.00’den sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, gereç ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında vazifeli olanlar (bu husus kapsamında hiçbir halde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz), madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar istisna kapsamında olacak.

6 Mayıs tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan bireylere istisna uygulanması Genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme uzaklığıyla sonlu olmak, içtimaî ara kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri de istisna kapsamında olacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların konutlarında kalması esas olacak.

Ekmek dağıtım planı yapılacak

Seyahat müsaade dokümanları sokağa çıkma kısıtlaması vadesince muteber olacak.

Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu nizamının tesisi için vazifeli olan kamu hizmetlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacak.

Ekmek dağıtımının tertipli olması emeliyle vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulacak bir komite tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş alanlarının sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım yeri için vazife yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu formda yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Çevre Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Içtimaî Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacak. Bu kapsamda gazete dağıtımının hanelere servis halinde yapılması esas olacak.

Bulunduğu tarafın İl/İlçe Hıfzıssıhha Şurası tarafından müsaade verilmesi kuralı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu materyallerin üretimi için gereksinim duyulacak ham unsurların üretiminin yapıldığı tesisler ile ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenlere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince en geç 7 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’ye kadar alınacak.

Bakanlık, kelam konusu önlemlere ait valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, pratikte rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci unsuru mucibince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin durumuna nazaran kanunun ilgili hususları mucibince süreç yapılacak, konusu cürüm oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

Kaynak: AA

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.