SPK teminatlı menkul kıymetler tebliğinde değişikliğe gitti

Anamal Piyasası Heyeti’nin (SPK) Teminatlı Menkul Kıymetler Bildirisi’nde değişiklik yapılmasına dair yeni bildirimi, Resmi Gazete’nin bugünkü …

0 0

Anamal Piyasası Heyeti’nin (SPK) Teminatlı Menkul Kıymetler Bildirisi’nde değişiklik yapılmasına dair yeni bildirimi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni bildiri doğrultusunda, teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve tedavül limitine ait kısımda nokta alan kimi fıkralarda değişiklik yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin rastgele bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal kıymeti, ihraççının, şuranın varlık piyasası araçları bir Borsada süreç gören paydaşlıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ait düzenlemelerine nazaran hazırlanmış ve bağımsız teftişe tabi tutulmuş son hesap periyoduna ait yıllık finansal tablolarda nokta alan faal yekununun yüzde 10’unu aşamayacak.

İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler için bu limit uygulanmayacak.

Eski bildirimde kelam konusu fıkranın birinci cümlesinin başında “İpotek finansmanı kuruluşu dışındaki” sözü yan alırken, fıkranın 2. cümlesi ise bulunmuyordu.

Öte yandan “İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin rastgele bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal pahası, ipotek finansmanı kuruluşunun, şuranın anapara piyasası araçları bir borsada süreç gören paydaşlıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ait düzenlemelerine nazaran hazırlanmış ve bağımsız kontrole tabi tutulmuş son hesap periyoduna ait yıllık finansal tablolarında mekan alan özkaynak meblağının 5 katını aşamaz.” fıkrası da bildiriden çıkarıldı.

– 31 Aralık 2021’e kadar ihraçlarda heyet ecri “binde sıfır” uygulanacak

Yapılan değişiklikler kapsamında, net bugünkü paha armonisine ait “İpotekli teminatlı menkul kıymetler ihraçlarında teminat defterinde konum alan varlıkların net bugünkü pahası, yekun yükümlülüklerin net bugünkü kıymetinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir orantıda daha ziyade olmalıdır. Bu orantının yüzde 2’den az olmaması mecburidir.” hususunun sonuna şu söz eklendi:

“Zorunlu teminat ziyadesi ikame varlıklardan oluşur ve 19. hususun üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat ziyadesi teminat defterine kaydedilir.”

Laf konusu 19. unsurun 3. fıkrasında belirtilen sınırlama, “Teminat koordinasyon prensiplerine ait hesaplamalarda, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat alınmış ticari kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının bedelinin yüzde 50’sini aşan kısmı dikkate alınmaz.” formunda bildirimde konum alıyor.

Bildirimde gerilim testine ait fıkradan, “zorunlu teminat ziyadesi ikame varlıklardan oluşur ve 19. hususun 3. fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz.” sözü çıkarıldı.

Bildiride heyet ecrine ait esasların belirlendiği kısma “ipotek finansmanı kuruluşları tarafından yapılacak ihraçlarda bir numara fıkrada nokta alan nispetlerin yüzde ellisi esas alınır.” hususu eklendi.

İhraçlarda şura fiyatının “binde sıfır” olarak uygulanmasına ait muvakkat unsurun tarihi de “31 Aralık 2019″dan “31 Aralık 2021″e uzatıldı.

AA

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.