TCMB Başkanı Uysal: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yöneticisi Murat Uysal, salgın marazın global iktisada ve Türkiye iktisadına tesirlerini yakından takip …

0 0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yöneticisi Murat Uysal, salgın marazın global iktisada ve Türkiye iktisadına tesirlerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap muahedeleri tesis etmek maksatlı görüşmeler de yapıyoruz.” dedi.

Uysal, AA muhabirinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) periyodunda alınan önlemlere ve son gelişmelere ait sorularına şu karşılıkları verdi:

SORU: “Merkez Bankasının koronavirüsün iktisada ve finansal sisteme tesirlerini sınırlamak için aldığı önlemleri biraz açar mısınız? Alınan önlemler temel olarak neyi hedefliyor?”

KARŞILIK: “Merkez Bankası olarak salgın illetin global iktisada ve Türkiye iktisadına tesirlerini yakından takip ediyoruz. Marazın Türkiye iktisadı üzerindeki muhtemel olumsuz tesirlerini sonlandırmak maksadıyla nema indirimi ile birlikte piyasanın likidite gereksiniminin karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesine yönelik önlemler aldık ve bu önlemleri 17 Mart, 31 Mart ve 17 Nisan’da kamuoyu ile paylaştık. Aldığımız önlemler dört temel emele yönelik adımları içeriyor. Birinci olarak bankalara Türk lirası ve yabancı para likidite idaresinde esneklik sağlamayı ve öngörülebilirliği artırmayı amaçladık. 2. olarak bu süreçten en çokça etkilenen gerçek kesim firmalarına kesintisiz kredi akışını sağlamayı hedefledik. Üçüncü olarak reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışını desteklemek vesair bir öncelik ortamımız oldu. Son olarak, para siyaseti aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin ve Piyasa Yapıcılığı (PY) sisteminin desteklenmesi ve piyasa derinliğinin korunması için kimi adımlar attık. Salgın hastalık kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomik ünitelerin likit durumlara yönelme eğilimlerinin, DİBS piyasasında süreç derinliğinin azalmasına yol açtığını gördük. Bu durum para siyaseti aktarım mekanizmasını zayıflatabileceği için DİBS piyasası likiditesinin desteklenmesine karar verdik.

Bununla birlikte, varlık piyasalarının derinleşmesi ve bankaların kaliteli teminat getirerek kullanabileceği likidite imkanlarının çeşitlenmesi emeliyle Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilmesine karar verdik. Teminat havuzuna dahil edilebilecek menkul kıymetlerin yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmalarının yanında, vade riskine nazaran de farklılaşan iskonto nispetlerine tabi tutulacaklarını belirtmekte yarar görüyorum. Önlemlerin Türkiye iktisadına tesirlerini yakından takip ediyor, mümkün olduğunca dinamik, esnek ve tutarlı halde hareket ediyoruz. Kurum olarak süratli karar alma ve aldığımız kararları tesirli bir halde pratiğe geçirme becerisine sahibiz. Elimizde son nokta geniş ve esnek bir araç seti var, bunları gerektiğinde güçlü formda kullanabilecek durumdayız.”

Ekonomik büyüme

SORU: “Salgından kaynaklanan gelişmelerin Türkiye’nin büyümesini ne ölçüde etkileyeceğini öngörüyorsunuz?”

YANIT: “Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde ekonomimiz, bu kavi sürece olumsuz şoklara karşı dirençli bir halde girdi. Salgının, devletimizde tespit edilmeye başlandığı mart ayı ile birlikte öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve ilişkili kesimler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti sınırlamaya başladığını görüyoruz. Birinci çeyrek için baktığımızda, ocak-şubat aylarında iktisatta güçlü bir seyir, mart ayı ortalarından itibaren ise yavaşlama sinyalleri görmeye başladık. 2. çeyrekte ise salgının büyüme görünümü üzerindeki tesirlerinin belirginleşeceğini kestirim ediyoruz. Yüksek frekanslı dataları incelediğimizde, mart ayında başlayan zayıflamanın nisan ayında da devam ettiğini görüyoruz. Mahsusen mal ihracatımızda Avrupa nahiyesinde daha güçlü olmak üzere yerler umumisine yayılan daralma öne çıkıyor. Salgının yayılmasını engelleyebilmek için uygulanan seyahat kısıtlamalarının turizm ve ilişkili taşımacılık faaliyetlerini de olumsuz etkilemesini, bu periyotta iktisadi faaliyeti sınırlayan bir öteki değerli öge olarak saymak gerekiyor.

Tüketim tarafında ise mart ayı ortasında hava yolu ulaşım harcamalarıyla başlayan düşüşün ay sonu itibarıyla harcama öbeklerinin büyük kısmına yayıldığını gördük. Lakin, nisan ayının birinci haftasında haftalık bazdaki kuvvetli düşüşlerin duraklamış olmasını tüketim harcamalarında dip noktanın görülmüş olabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak kıymetlendiriyoruz. Salgın illete bağlı olarak iç ve dış talepteki yavaşlamanın ithalat üzerindeki sınırlayıcı tesirlerini de gözlemlemeye başladık. Bu durumun, petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerle birlikte, mal ve hizmet ihracatı gelirlerindeki kaybın cari istikrar üzerindeki tesirlerini sınırladığını not etmekte yarar görüyorum. Salgının yayılma suratının düşmesiyle birlikte Türkiye iktisadının toparlanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Merkez Bankasının büyüme projeksiyonları, 2. çeyrekteki zayıf seyrin akabinde memleketimizde günlük hayatın ve iş hayatının sıradana dönmesiyle birlikte yılın 2. yarısında süratli bir toparlanmaya işaret ediyor. Türkiye iktisadı, dinamik yapısıyla bu süreci vesair devletlere kıyasla daha az hasarla ve kısa müddette atlatabilecek durumdadır.”

Pahalılık görünümü

SORU: “Döviz kurunda son periyotta bir artış kelam konusu. Vesair yandan petrol fiyatları düşüyor, iç talep de salgından olumsuz etkileniyor. Bu gelişmeler çerçevesinde pahalılık görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?”

KARŞILIK: “Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek pahalılık göstergelerinin ılımlı seyrettiğini gözlemliyoruz. Global gelişmeler koşutunda Türk lirasında gözlenen paha kaybına rağmen, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere, memleketler arası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün pahalılık görünümünü olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Başkaca, yekun talep koşullarının pahalılığı sınırlayıcı tesiri bir ölçü arttı. Özetle, döviz kuru gelişmelerine rağmen emtia fiyatları ve yekun talep koşullarının pahalılığı sınırlayacağını öngörüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu pahalılık kestirimi üzerindeki risklerin aşağı taraflı olduğunu kıymetlendiriyoruz. Bu noktada, iktisadın üretim potansiyelini ve böylece finansal istikrarın desteklenmesine yönelik son devirde attığımız adımlarla, bu fevkalâde devrin en az hasarla atlatılmasını amaçladığımızı tekrar vurgulamak isterim. Mali aktarım mekanizmasını desteklemek hedefiyle tatbike koyduğumuz destekleyici adımların devirli, amaca odaklı ve öngörülebilir olduğunu, hasebiyle enflasyondaki düşüş patikası açısından kayda kıymet bir risk oluşturmadığını kıymetlendiriyoruz.”

İkili swap ittifakları

SORU: “Bu hafta IMF/Dünya Bankası Bahar Içtimaları ve öncesinde G20 kapsamında yapılan içtimaları sormak istiyorum. Ayrıyeten sair merkez bankalarıyla ikili swap ittifakları konusunda görüşmeler yapılıyor mu, kısaca kıymetlendirebilir misiniz?”

YANIT: “Son devirde video-konferans biçiminde düzenlenen birçok memleketler arası içtimaya katıldık, finansal sistemin yaşadığı gerilimi azaltmaya ve memleketler arası ticaretin kesintisiz sürmesini desteklemeye yönelik görüşlerimizi paylaştık. G20 platformunda, üye devletler münhasıran alınabilecek ekonomik tedbirler, bu tedbirlerin içeriği, ölçüsü ve uyumu mevzularını tartışıyor. Memleketler arası kuruluşlar nezdinde yapılan değerlendirmelerde koronavirüs salgını ile birlikte global görünüme dair beklentilerin olumsuz olduğunu görüyoruz. Salgın nedeniyle belirsizlik üst seviyede seyretmeye devam ederken, alınan önlemler sayesinde global iktisadın kademeli bir formda toparlanacağı öngörülüyor. Görüşmelerde global merkez bankalarının ve mali otoritelerin bu periyotta bilhassa süratli aksiyon almalarının ve işbirliğine devam etmelerinin ehemmiyeti vurgulandı. Bildiğiniz üzere, bizim de uzun müddettir lokal paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belli devletlerle devam eden swap mutabakatlarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap muahedeleri tesis etmek maksatlı görüşmeler de yapıyoruz.”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.