TCMB, PPK toplantı özetini yayınladı

Investing.com – TCMB, 22 Nisan’da yapılan PPK içtimasında siyaset nemasını 100 bp indirerek %8,75 seviyesine indirdi. Merkez, bugün PPK içtima …

0 0

Investing.com – TCMB, 22 Nisan’da yapılan PPK içtimasında siyaset nemasını 100 bp indirerek %8,75 seviyesine indirdi. Merkez, bugün PPK içtima özetini açıkladı. Özette global petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki düşüşü desteklediğine değinilerek şu tabirler kullanıldı:

“Enerji kümesi fiyatları Mart ayında yüzde 3,12 nispetinde düşmüş, küme yıllık pahalılığı 5,73 puan azalarak yüzde 9,81’e gerilemiştir. Bu gelişmede, milletlerarası petrol fiyatlarıyla birlikte düşen akaryakıt fiyatları belirleyici olmuştur. Öncü göstergeler güç öbeği yıllık pahalılığındaki besbelli gerilemenin Nisan ayında süreceğine işaret etmektedir.”

Bugün gerçekleşen 2. çeyrek pahalılık raporunda ise TCMB, yılsonu pahalılık varsayımını %8,2’den %7,4’e düşürdüklerini açıkladı. Merkez, pahalılık iddiasındaki düşüşte petroldeki sert kayıp ve azalan talebi gösterirken yılsonu petrol iddiasını de 60$’dan 32,6$’a düşürdü.

Bugün açıklanan PPK içtima özerinde koroanvirüs salgını iktisat üzerindeki risklerine dair şu tabirler kullanıldı:

“Koronavirüs salgınına ait gelişmelere bağlı olarak global büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmektedir. Salgını sınırlamaya yönelik tedbirler birinci etapta tedarik zincirini ve üretimi etkilemiş; salgının global ölçekte yayılmasıyla birlikte belirsizliklerdeki artış, finansal koşullardaki sıkılaşma, hanehalklarının gelir kaybı ve firmaların nakit akışındaki bozulma talepte de sarih bir zayıflamaya yol açmıştır. İstihdam, tedarik zincirleri ve üretim kapasitesi üzerinde meydana gelebilecek kalıcı bir tahribatın önlenmesi maksadıyla global çapta büyük ölçekli ekonomik önlemler pratiğe konulmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan memleket merkez bankaları genişleyici istikamette adımlar atmaya devam ederken, salgına karşı alınan mali önlemler kapsamında getiri indirimleri, varlık alımları, likidite adımları ve kredi destek programları üzere çeşitli pratikler öne çıkmaktadır. Maliye siyaseti yerinde ise, en çok etkilenen kısımların desteklenmesine ve salgın sonrası toparlanma için mütenasip bir taban hazırlanmasına yönelik olarak harcama, vergi ve kredilere ait önlem paketleri uygulanmaktadır. Uygulanan siyasetlerin finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki aktifliği, devletler itibarıyla salgının denetim altına alınma vadesi ile siyaset ortamının büyüklüğüne nazaran farklılaşabilecektir.

Salgının global ve ulusal ölçekte yayılım suratına ve sıradanlaşma sürecine dair belirsizlikler sürmektedir. Bu kapsamda, seyahat kısıtlamaları, meskenden çıkma yasağı, toplumsal yalıtım üzere salgının yayılımını sınırlamayı hedefleyen tedbirlerin mühleti ve zamanlaması kadar bunların tüketim alışkanlıkları ve umum harcama davranışına mümkün tesirlerine yönelik belirsizlikler devam etmektedir. Her açıdan olağanlaşmanın uzun sürmesi durumunda global ve yurt içi büyüme görünümündeki zayıflama daha sarih olabilecek ve ek önlem gereksinimi ortaya çıkabilecektir.

Global boyutta birçok kolda iktisadi faaliyetin durma noktasına gelmesi, ham petrol talebini büyük ölçüde azaltmıştır. Global ham petrol stokları hâlihazırda epeyce yüksek seviyelerde seyrederken, petrol arzındaki kısıntı planları talepteki düşüşün gerisinde kalabilecektir. Bu doğrultuda, ham petrol fiyatları üzerinde talep kaynaklı aşağı istikametli riskler bulunmaktadır. Sert biçimde daralan global talebin yanında, emtia fiyatlarındaki düşüşün de tesiriyle global pahalılık nispetlerinin 2020 yılında ılımlı bir görünüm sergilemesi beklenmektedir.

Global risk iştahının zayıflaması finansal piyasalarda oynaklığın sarih biçimde artmasına neden olmuştur. Yakın devirde, hem gelişmiş hem gelişmekte olan memleketlerin pay senedi ve tahvil piyasalarında önemli dalgalanmalar gözlenmiştir. Gelişmekte olan devletlerden ağır varlık çıkışları izlenirken, umum eğilimle birlikte Türkiye’nin devlet risk primi de yükselmiş, Türk lirası bedel kaybetmiş ve kur oynaklığı artmıştır. Salgına ait belirsizliklerin azalmasını takiben, alınan mali ve mali önlemlerin de katkısıyla, global gelişmelerin memleket risk primi ve kur oynaklığı üzerindeki olumsuz tesirlerinin hafifleyeceği kestirim edilmektedir. Belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu süreçte, salgın illetin anamal akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu global tesirler yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası, salgının Türkiye iktisadına tesirlerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam edecektir.

Salgın öncesi devirde enflasyondaki düşüşün ve nema indirimlerinin de katkısıyla finansal koşullarda besbelli bir güzelleşme gözlenmiş, kredi büyümesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren ivmelenmiştir. Alınan makroihtiyati önlemlerin tesiriyle, 2020 yılının birinci aylarında sürat kesen tüketici kredileri büyümesi, salgının devletimizde de görülmeye başlamasıyla birlikte Mart ayı ortasından itibaren bir ölçü ivme kaybetmiştir. Öte yandan, ticari kredilerdeki ivmelenme devam etmektedir. Alınan mali, finansal ve mali önlemlerin yanı sıra büyük ölçüde kamu bankalarınca genişletilen kredi arzının kredi büyümesine ait aşağı cepheli riskleri sınırlayarak gerçek kola kredi akışının kesintisiz devamına ek sağladığı kıymetlendirilmektedir. Bu doğrultuda, kredi piyasasındaki gelişmeler yakından izlenecek ve kredi kanalının sağlıklı işleyişini sağlamak için gerekli önlemler uygulanmaya devam edilecektir.

Pahalılık beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek pahalılık göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Global gelişmeler koşutunda Türk lirasında gözlenen kıymet kaybına rağmen, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere milletlerarası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı pahalılık görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı ünite maliyet artışları takip edilmekle birlikte yekun talep koşullarının pahalılığı sınırlayıcı tesirinin arttığı iddia edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Ocak Pahalılık Raporu’nda verilen yıl sonu pahalılık kestirimi üzerindeki risklerin aşağı taraflı olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Şura, siyaset getirisinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir.

Heyet, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, devlet risk priminin gerilemesi, uzun vadeli getirilerin aşağı gelmesi ve iktisattaki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük ehemmiyet taşıdığını kıymetlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile koordinasyonlu biçimde gerçekleşmesi için para siyasetindeki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, mali duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak halde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar gayeleri doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Şura, salgın illete bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye siyasetleri arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin büyük ehemmiyet arz ettiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Salgın illetin ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, başta nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik önlemler olmak üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki tesirlerin minimum seviyede tutulabilmesi için koordineli siyaset tatbikleri gerektirmektedir. Münasebetiyle, makro ölçekteki para ve maliye siyasetlerinin yanı sıra en çok etkilenen iktisadi üniteleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan siyaset tatbiklerinin kritik değerde olduğu kıymetlendirilmektedir. Bu süreçte atılacak siyaset adımlarının gayeli ve süreksiz nitelikte olması siyaset aktifliğini destekleyecektir.”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.