ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar …

0 0

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Anamal Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Vesair Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Gayri Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gayrı Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Aktarımlar
700.779 -700.779 0 0
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
18.894 10.331 365.476 394.701 50.917 445.618
Devir Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -70.535 62.812 131.587 1.523.664 365.476 3.690.938 434.412 4.125.350
Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 647.779 -26.435 513.939 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 905.302 4.411.329 522.903 4.934.232
Aktarımlar
905.302 -905.302 0 0
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.436 8.900 2.450 -98.292 -90.378 86.260 -4.118
Periyot Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 647.779 -29.871 513.939 817.879 -48.106 6.145 131.587 2.415.254 -98.292 4.320.951 609.163 4.930.114

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.499 51.656
Devir Karı (Zararı)
-44.143 399.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-44.143 399.446
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
659.566 71.305
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 44.015 41.289
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
574.354 -162.841
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 827 -1.356
Başka Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 568.686 -166.764
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.841 5.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.533 128.740
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.412 23.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 304
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
139.074 105.017
Getiri (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
62.209 31.774
Nema Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -31.291 -52.757
Nema Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
20 93.500 84.113
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
0 418
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 -26.436 104.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.240 955
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.240 955
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Gayri Kalemlere Ait Düzeltmeler
-158.860 -71.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
18 -3.009 -2.404
İşletme Anaparasında Gerçekleşen Değişimler
-492.378 -412.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.658 -369.138
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-283.874 -300.258
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.784 -68.880
Faaliyetlerle İlgili Sair Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.175 3.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.117 18.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.492 -51.615
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.237 3.853
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.255 -55.468
Faaliyetler ile İlgili Gayri Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-936 -14.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.045 58.034
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.360 -5.890
Öbür Karşılıklara Ait Ödemeler
-47 -56
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.288 -780
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 149 348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-788.957 123.289
Sair İşletmelerin yahut Fonların Haklarının yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-943.351 -4.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.515 2.219
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.515 2.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.561 -22.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.821 -21.104
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.740 -1.483
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77 -59
Bağlı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77 -59
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.478 2.563
Öteki Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.478 2.563
Alınan Getiri
31.291 52.757
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
143.748 92.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.786 -68.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.215 0
Kredilerden Nakit Girişleri
17.215 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-79.060 -37.033
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-73.016 -21.104
Gayri Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.044 -15.929
Bağlantılı Taraflardan Alınan Sair Borçlardaki Artış
2.987 1.522
Ödenen Getiri
-37.928 -33.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESIRINDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.244 106.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.244 106.123
DEVIR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.027.599 999.462
PERIYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.219.355 1.105.585

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4, 2.3 1.219.355 2.027.599
Finansal Yatırımlar
3.820.230 3.057.459
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5, 2.3 3.820.230 3.057.459
Ticari Alacaklar
2.726.899 2.365.802
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 2.390.615 2.106.741
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 336.284 259.061
Gayrı Alacaklar
180.177 152.902
Bağlı Taraflardan Başka Alacaklar
8, 23 115.696 115.619
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Gayrı Alacaklar
8 64.481 37.283
Türev Araçlar
9 438.068 358.919
Stoklar
10 671.929 592.698
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
112.169 84.491
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
23 37.856 41.545
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
74.313 42.946
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.815 4.583
Gayrı Dönen Varlıklar
50.884 75.655
ARA YEKUN
9.224.526 8.720.108
YEKUN DÖNEN VARLIKLAR
9.224.526 8.720.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
946.029 946.029
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 946.029 946.029
Sair Alacaklar
327 460
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Sair Alacaklar
8 327 460
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
11 21.155 21.155
Maddi Duran Varlıklar
12 2.394.753 2.383.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
719.884 680.235
Şerefiye
13 402.089 388.047
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 317.795 292.188
Peşin Ödenmiş Masraflar
5.124 7.602
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
5.124 7.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 40.508 32.986
YEKUN DURAN VARLIKLAR
4.127.780 4.071.644
YEKUN VARLIKLAR
13.352.306 12.791.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 140.003 150.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.576.647 5.088.239
Ticari Borçlar
1.163.014 1.224.598
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 534.128 607.365
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 628.886 617.233
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
55.926 44.822
Vesair Borçlar
6.492 5.107
Bağlantılı Taraflara Sair Borçlar
8, 23 3.100 113
Bağlı Olmayan Taraflara Sair Borçlar
8 3.392 4.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Akitlerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.062 11.854
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
21 102.249 68.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
327.652 169.697
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
85.415 66.366
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
242.237 103.331
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.053 35.963
ARA YEKUN
7.422.098 6.800.011
YEKUN KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.422.098 6.800.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 711.872 701.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
176.946 161.010
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
176.946 161.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 111.276 195.181
YEKUN UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.094 1.057.509
YEKUN YÜKÜMLÜLÜKLER
8.422.192 7.857.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar
4.320.951 4.411.329
Ödenmiş Kapital
342.000 342.000
Anamal Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
-485.419 -485.419
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Gayri Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.949.726 1.953.162
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
1.131.847 1.135.283
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-29.871 -26.435
Öteki Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
513.939 513.939
Başka Çıkarlar (Kayıplar)
817.879 817.879
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Sair Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.961 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.106 -57.006
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
6.145 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
6.145 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
2.415.254 1.509.952
Net Periyot Karı yahut Zararı
-98.292 905.302
Denetim Gücü Olmayan Haklar
609.163 522.903
YEKUN ÖZKAYNAKLAR
4.930.114 4.934.232
YEKUN KAYNAKLAR
13.352.306 12.791.752

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Kar yahut Zarar ve Gayri Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.376.126 1.942.360
Satışların Maliyeti
16 -1.659.845 -1.404.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
716.281 538.172
BRÜT KAR (ZARAR)
716.281 538.172
Umumi Idare Masrafları
17 -63.816 -38.613
Pazarlama Sarfiyatları
17 -275.631 -206.804
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
17 -5.682 -3.836
Esas Faaliyetlerden Gayrı Gelirler
54.783 31.776
Esas Faaliyetlerden Vesair Sarfiyatlar
-28.728 -24.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
397.207 296.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 725.238 553.322
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
18 -672.328 -25.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
450.117 824.648
Finansman Gelirleri
19 7.697 2.005
Finansman Masrafları
20 -528.393 -322.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.579 504.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.436 -104.827
Devir Vergi (Gideri) Geliri
21 -67.338 -108.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 93.774 3.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVIR KARI (ZARARI)
-44.143 399.446
PERIYOT KARI (ZARARI)
-44.143 399.446
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Haklar
54.149 33.970
Ana Iştirak Hisseleri
-98.292 365.476
Hak Başına Kar

Behre Başına Yarar

Behre Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Behre Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına yarar (zarar) 22 -0,29000000 1,07000000
Sulandırılmış Hak Başına Çıkar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-3.516 0
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-4.395 0
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Vesair Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
879 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Tesiri
879 0
Kar yahut Zarar Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
43.541 46.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.091 35.841
Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
41.091 35.841
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
3.141 13.245
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
3.141 13.245
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Vesair Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-691 -2.914
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir, Vergi Tesiri
-691 -2.914
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.025 46.172
YEKUN KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.118 445.618
Yekun Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Haklar
86.260 50.917
Ana Paydaşlık Hakları
-90.378 394.701

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842441

BIST

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.